Kontakty

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo

 
kontakt@atelier-anv.sk

Predstavenstvo ANV, o.z.:

   Predsedníčka: Anna Franceová
kontakt: anyfra@gmail.com 

                                  Podpredsedníčka: Daniela Hrtková
                                     kontakt: hrtkova@stonline.sk

                                      Hospodárka: Viera Pischová
                                   
kontakt: v.pischova@gmail.com


                                

Pôsobiská členov Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov Ba NM - SK Vajnorská, ŠG Ostredková.