Autori : A-Z

Galéria

                                 

 

(výňatok)
AUTORSKÉ PRÁVO JE:

 výlučné právo autora na využívanie umeleckého diela
 právo rozhodovať o vlastnom umeleckom diele - duševnom vlastníctve

Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel.


 

Zoznam členov ANV a kontaktov 
SK Vajnorská a ŠG  Ostredková 10:

(kliknite na vybrané meno)
Súhrn publikovaných diel s popisom -
tu

 

 

 1. Asvanyiová Viola - viola@shmladost.sk
 2. Bartosiewicz, Jana- jana.bartosiewiczova@gmail.com
 3. Černoková, Eva - cernokovaeva@azet.sk
 4. Demetrovičová, Magdaléna -magdademe@gmail.com
 5. Dérerová Mária - maria.dererova@gmail.com
 6. Dienerová, Valéria - valeria.dienerova@centrum.sk
 7. Franceová, Anna - anyfra@gmail.com
 8. Gašparíková, Boženabozena.gasparikova@gmail.com
 9. Guzmanová, Iveta - iveta.guzmanova@gmail.com
 10. Hrtková, Daniela - daniela.hrtkova@gmail.com
 11. Jankovičová, Eva - jankovicova.e@gmail.com
 12. Kallová, Edita - editakallova@gmail.com
 13. Keszegh, Ľudovít - ludovit.keszegh.st@outlook.sk
 14. Krištofičová, Antónia - akristoficova@gmail.com
 15. ​Kubiňová, Marie - majak.ba@gmail.com
 16. Lantayová, Stanislava - slantayova@gmail.com
 17. Lauková, Eva - laukova@laukova.sk 
 18. Lengyelová, Milada - milada.lengyelova@gmail.com
 


19. Maťo, Štefan - matostevo11@gmail.com
20. Matoušová Valéria - valeria.matousova@gmail.com
21. Milová, Soňa - milova.sona@gmail.com
22. Nevická, Eva nevicka@post.sk
23. Nevřelová-Palugyay,Otília-nevrelovabarbora@gmail.com
24. Pisárová, Anna - pisarova.anna56@gmail.com
25. Pischová, Viera - v.pischova@gmail.com
26. Plaskurová,Petronela-plaskurovapetronela@gmail.com
27. Povincová, Elena - elena.povincova@gmail.com
28. Repaská Iveta iveta.repaska@gmail.com
29. Rumanová, Marta  - marta.rum@centrum.sk
30. Wernerová, Silviawernerova.silvia@gmail.com

~  Máleková, Iveta, in memoriam
~  Hanuláková, Gabriela, in memoriam
~  Vrábel, Jozef, in memoriam
~Polák, Pavol, in memoriam
~  Takács-Erdélyi, Gizela, in memoriam
~Uher, Jozef Mária, in memoriam
 


 


 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Copyright © 2017 - 2024

Všetok obsah na tomto webe, vrátane fotiek, videí, obrázkov, log a textu, je majetkom atelier-anv.wbl.sk alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským zákonom.