Autori : A-Z

Galéria

                                 

 

(výňatok)
AUTORSKÉ PRÁVO JE:

 výlučné právo autora na využívanie umeleckého diela
 právo rozhodovať o vlastnom umeleckom diele - duševnom vlastníctve

Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel.


 

Zoznam členov ANV a kontaktov 
DK Stromová a ŠG  Ostredková 10:

(kliknite na vybrané meno)
Súhrn publikovaných diel s popisom -
tu

 

 

 1. Bartosiewicz, Jana- jana.bartosiewiczova@gmail.com
 2. Černoková, Eva - cernokovaeva@azet.sk
 3. Demetrovičová, Magdaléna -magdademe@gmail.com
 4. Dérerová, Mária - maria.dererova@gmail.com
 5. Franceová, Anna - anyfra@gmail.com
 6. Guzmanová, Iveta - iveta.guzmanova@gmail.com
 7. Hanuláková, Gabriela - hanulakova@zoznam.sk
 8. Hrtková, Daniela - daniela.hrtkova@gmail.com
 9. Jankovičová, Eva - jankovicova.e@gmail.com
 10. Kallová, Edita - editakallova@gmail.com
 11. Kallová, Nikola - nikolakallova@gmail.com
 12. Keszegh, Ľudovít - ludovit.keszegh.st@outlook.sk
 13. Krištofičová, Antónia - akristoficova@gmail.com
 14. Kubiňová, Maja - majak.ba@gmail.com
 15. Kubovčáková, Darina - darina45@gmail.com
 16. Lantayová, Stanislava - slantayova@gmail.com
 17. Lauková, Eva - laukova@laukova.sk
 


18. Lengyelová, Milada - milada.lengyelova@gmail.com
19. Máleková, Iveta - invet@post.sk
20. Maťo, Štefan - matostevo11@gmail.com
21. Milová, Soňa - milova.sona@gmail.com
22. Nevická, Eva nevicka@post.sk
23. Nevřelová-Palugyay,Otília-nevrelovabarbora@gmail.com
24. Pisárová, Anna - ozppmbb@gmail.com
25. Pischová, Viera - v.pischova@gmail.com
26. Povincová, Elena - elena.povincova@gmail.com
27. Rády, Andrej - phdr.andrej.rady@gmail.com
28. Rumanová, Marta  - marta.rum@centrum.sk
29. Slaná, Janka - janka.guth@gmail.com
30. Šudová, Judita

~  Vrábel, Jozef, in memoriam
~. Polák, Pavol, in memoriam
~Takács-Erdélyi, Gizela, in memoriam
~. Uher, Jozef Mária, in memoriam


 


 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Copyright © 2021 

Všetok obsah na tomto webe, vrátane fotiek, videí, obrázkov, log a textu, je majetkom atelier-anv.wbl.sk alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským zákonom.