História ANV

                                    

Materiál o histórii a vzniku Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov bude priebežne doplňovaný.

Záznamy o vzniku a činnosti Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov (ANV, Ateliér) sa napokon našli iba v pamäti dlhoročných členov ANV, ktorí pôsobili v Ateliéri od 80-tych až 90-tych rokov minulého storočia.
V sekcii "história ANV" sme chceli priblížiť najmä toto počiatočné obdobie Ateliéru, s čím najviac pomohol práve dlhoročný člen ANV pán Ing. Ľudovít Keszegh mnohými faktami a tiež fotografiami z vlastného archívu.  
Tu publikované údaje tiež poskytla grafička a ilustrátorka pani Kvetoslava Fulierová,
manželka akad.maliara Júliusa Kollera.
Za dodané informácie, fotografie a dobrú vôľu obom patrí naša vďaka.

 

Text a spracovanie © Anna Franceová


 

V roku 1977 Odbor kultúry Národného výboru Ba lll. (v súč. OÚ Ba-Nové Mesto), v zastúpení pani Heleny Živnej, založil Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov.
Pre vedenie Ateliéru ako prvého lektora získali a zamestnali akademického maliara Júliusa Kollera. Súčasťou činnosti Ateliéru pod jeho vedením boli aj letné plenéry, ktoré Odbor kultúry Ba lll. podporoval výtvarným materiálom (farby, plátna...). Každý účasník plenéru odovzdal jeden obraz Odboru kultúry NV a tieto obrazy potom dotvárali interiér Národného výboru. Július Koller viedol 
Ateliér dlhé roky a po zmene režimu v 90-tych rokoch sa začal venovať vlastnej tvorbe. Bol konceptualista a v týchto rokoch sa stal vyhľadávaným umelcom
i na medzinárodnej úrovni. 

Neskôr prevzali lektorskú funkciu akad.maliarka Katarína Kuzmová a po nej Mgr.art. Zuzana Pozdechová.
V súčasnosti lektorom Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov je akad.maliar Dušan Sekela. 

Po odchode Júliusa Kollera z lektorskej funcie v Ateliéri niektorí čenovia prejavili osobnú aktivitu - ako náhradu
za letné plenéry vytvorili skupinu  "B U K" a organizovali vlastné plenéry.
Názov skupiny predstavovali začiatočné písmená priezvisk jej troch členov:
         Kornel Boča 

Jozef Mária Uher
              Ľudovít Keszegh.
Skupina BUK  v rámci plenérov navštívila Chorvátsko, Španielsko, Kysuce,
absolvovala mnohé výlety do Malých Karpát.
Z plenérnych prác boli následne pripravené samostatné výstavy (Komárno, Stupava, Bratislava - UniBanka).

Text a spracovanie © Anna Franceová        
        
             
Foto archív/© Ľudovít Keszegh


 

Copyright © 2017 - 2024

Všetok obsah na tomto webe, vrátane fotiek, videí, obrázkov, log a textu, je majetkom atelier-anv.sk alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským zákonom.