Jakovo‚ Srbsko 21.-26.9.2019

Autor textu a fotografií: Štefan Maťo

Srbsko – plenér Belehrad, Jakovo, výstava obrazov „Pozdrav zo Slovenska“

v Boľovciach

Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 21.9. – 26.9. 2019.

V programe nášho Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov, o. z. na rok 2019 bol naplánovaný plenér 

v okolí Belehradu spojený s výstavou obrazov v obci Boľovce, kde žije početná komunita Slovákov.

Cieľom bolo poznať život našich krajanov v Srbsku.

Pre svoju tvorbu sa inšpirovať výjavmi z ich života, zachytiť krásy a pamiatky ich terajšej vlasti.

Od januára sme žili s prípravami na cestu a pobyt.

Myšlienka urobiť výstavu v Boľovciach vzišla od Milany Pećanac z Jakova, ktorá nám výrazne

pomohla v jej organizácii.

Oslovila pána evanjelického farára seniora Mgr. Jána Vinkoviča, ktorý nám

veľmi ochotne dal k dispozícii na prezentáciu obrazov spoločenskú miestnosť v priestoroch

fary v Boľovciach a prevzal aj garanciu nad výstavou, sprievodnými stretnutiami s krajanmi

a so starostom obce Surčin Ing. Stevanom Šušom. Milana Pećanac zabezpečila propagáciu,

informovala tlač, miestnu TV, sprostredkovala ubytovanie a sprevádzala účastníkov plenéra 
v Belehrade.
 

Pozvánka na výstavu v Boľove. Výstava sa konala od 22.9 do 25.9.2019.

 

Vystavujúci členovia ANV, o.z. a amatérski výtvarníci z Banskej Bystrice:
Eva Gogová, Daniela Hrtková, Eva Jankovičová, Nikola Kallová, 
Erika Karlíková, Helena Lovásová, Štefan Maťo a Alena Šalamonová.

 

Ďalší zdroj: http://surcin.rs/?p=27165

Prvá časť fotografií dokumentuje srdečnosť privítania, nezabudnuteľnú atmosféru počas výstavy.

                                   
  

 

Druhá časť venovaná plenéru približuje krásnu scenériu Belehradského starého mesta,
sútoku riek Dunaj a Sáva, pravoslávnych kostolov v Belehrade, pravoslávneho kláštora Fenek,

Bojčínskeho lesa, Lodenice na rieke Sáve v Boľovciach, ktoré poskytli účastníkom množstvo motívov. 

Veľa inšpirácií dala aj expozícia v etnodome „Stajkov dom“, ktorá dokumentuje tradície
a život slovenských predkov dnešných Boľovčanov. Boli sme pozvaní aj do gazdovského dvora,
kde sme videli ako sa zberá a uskladňuje kukurica, čo nás v spomienkach vrátilo do mladosti.

                       

 

Tretia časť fotografií je venovaná stretnutiam s našimi krajanmi, veľmi príjemnými,
srdečnými, s neuveriteľnou atmosférou.

            
 

Možno konštatovať, že plenér a výstava prekročili rámec očakávaní. Bola to veľmi
úspešná misia. Skupina členov nášho ateliéru a ich priateľov amatérskych výtvarníkov
z Banskej Bystrice výborne reprezentovala náš ateliér.


Autor textu a fotografií: Štefan Maťo 

Srbsko - Boľovce, ubytovanie: Jakovo

Informácie a program:
(Priebežne budú informácie aktualizované)

Termín:  odchod zo Slovenska je v sobotu 21.9.2019 o 7.oo h., príchod na miesto cca o 15.oo h.
príchod na Slovensko-Ba je vo štvrtok 26.9.2019
počas ciest 2-3 zastávky
(termíny môžu byť príp. zmenené)

Ubytovanie:  za noc / raňajky v cene bude najviac 25.- €.
(zatiaľ sa hľadá čo najvýhodnejšie ubytovanie)

Doprava:  14-miestny autobus
1 šofér


1. deň - sobota:  príchod okolo 15.oo h., ubytovanie, príprava výstavy (1-2 obrazy na člena)
pozvanie - veľvyslanectvo
2. deň - nedeľa:  popoludní vernisáž (víno, minerálky, slané pečivo,...zo Slovenska)
3. deň - pondelok:  srbský vidiek, Jakovo - kláštor, maľovanie
Progar - chatová oblasť, reštaurácia (večera)
4. deň - utorok:  Belehrad, prehliadka mesta - pevnosť, staré mesto, chrám sv. Michaela,
chrám sv. Sávu, najväčší pravoslávny chrám; ...
5. deň - streda:  múzeum moderného umenia + ďalšie galérie, podľa času maľovanie,
večer - rozlúčkový večer
6. deň - štvrtok:  odchod domov

- sprevádzať nás bude Branislava Pečanac
- cena bude odvodená od počtu účastníkov
- približná cena: 250.- až 270.- €
- po vyúčtovaní sa preplatok vráti