9.9.-9.10.2021 Bratislava


Tradičná výstava obrazov členov ANV v Galérii
Strediska kultúry na Vajnorskej 21.
Výstava obrazov s názvom O prírode.

Trvanie: 9. 9. - 8. 10. 2021
Počas pracovných dní v popoľudňajších hodinách, 14.00 - 18.00h.

 

 

 
          
                                                                                                                                    
Pridané: 10. 9. 2021
Foto a video © Anna Franceová


 

Vernisáž 14.9.2021.

 
                                

                                                                                                                                                                 Pridané: 15.9.2021
Foto © Elena Povincová © Viera Pischová © Anna Pisárová © Eva Černoková © Ľubomír France 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Strediska kultúry BaNM 9. 9. 2021 o 19.00h,
súčasne otvorená naša výstava s prvými návštevníkmi vo večerných hodinách.

 
    
 
                                                                                                                                           Pridané: 10. 9. 2021                 
Foto © Anna Franceová