Výtvarné spektrum

Jednotliví autori Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov sa pravidelne zúčastňujú tejto
tradičnej výtvarnej súťaže na Slovensku.  

Charakteristika súťaže 61. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024 


Bratislavské krajské kolo.

VYHODNOTENIE KRAJSKÉHO KOLA - BRATISLAVA

Vernisáž výstavy a slávnostné vyhodnotenie súťažiacich autorov.
18. apríl 2024, Zichyho palác, Bratislava.
Vystavujúcim a oceneným autorom blahoželáme.

  

                                                                 

Foto © Eva Černoková © Anna Franceová © Božena Gašparíková © Eva Jankovičová © Anna Pisárová © Viera Pischová 

TU - viac fotografií z vernisáže na webstránke MOS-ky 
~

VYHODNOTENIE - výber obrazov na výstavu
I. kolo
nominácie na výstavu
61. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024
krajské kolo – Bratislavský kraj.
Dňa 5. marca 2024 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave odborná porota v zložení:
predseda poroty Igor Piačka, akad. maliar, členovia poroty Mgr. art. Denisa Slavkovská
a Mgr. Branislav Zurko

hodnotili výtvarné práce, ktoré do krajského kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024 prihlásili výtvarníci z Bratislavského kraja. Do súťaže bolo prihlásených a doručených 361 diel od 117 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 122 diel, spomedzi ktorých ocenila
10 autorov za 22 diel a čestné uznanie udelila 12 autorom za 16 diel,
diela týchto autorov postupujú do predvýberu do celoštátneho kola.


Nominácie na výstavu VS 2024, BA kraj60.ročník VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023


VÝSLEDKY CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE TU

Dňa 3. augusta 2023 odborná porota v zložení: predseda:
akad. mal. Karol Felix;členovia: doc. Mgr. Jana Migašová, PhD., Mgr. art. Eva Čarnoká, Mgr. Martina Chudá,
Mgr. Richard Aradský hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023 postúpili z ôsmich krajských súťaží.

Jednou z ocenených autorov v celoštátnom kole VS 2023 bola aj naša členka Marta Rumanová s dielom: 
"Pečieme chlieb", podmaľba na skle. Blahoželáme!

 

    
 

Foto © Marta Rumanová


POZVÁNKA na ODBORNÝ SEMINÁR a VERNISÁŽ
 


 VYHODNOTENIE
60. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023
krajské kolo – Bratislavský kraj
 
Dňa 24. mája 2023 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave odborná porota v zložení:
Igor Piačka, akademický maliar, Mgr. Martin Kellenberger a Mgr. Jana Kucejová hodnotili výtvarné práce,
ktoré do krajského kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum 2023 prihlásili výtvarníci z celého Bratislavského kraja.
 
Do súťaže bolo prihlásených a doručených 377 diel od 115 autorov.
Odborná porota odporučila vystaviť 125 diel, spomedzi ktorých
ocenila 6 autorov za 16 diel a čestné uznanie udelila 8 autorom za 13 diel a diela týchto autorov postupujú aj
do predvýberu do celoštátneho kola.
 
Súťaže sa zúčastnili viacerí naši členovia ANV. 
Dve z našich členiek získali v krajskom kole ocenenia:
Jana Bartosieviczová získala ČESTNÉ UZNANIE za akvarel "Miesto, kde žijem" 
Marta Rumanová získala ČESTNÉ UZNANIE ZA KOLEKCIU za podmaľby na skle "Pečieme chlieb 1,2.3,4"
Obom našim členkám blahoželáme!
 

 

59. ROČNÍK VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022


VERNISÁŽ VÝSTAVY VS 2022, ZICHYHO PALÁC, 4. júl 2022. 

16:00 seminár s odbornou porotou.
17:00 vernisáž s vyhlásením výsledkov BA kola.

 
         
                                         

 

Foto © Anna Franceová © Anna Pisárová


 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022


Dňa 6. apríla 2022 Dňa 6. apríla 2022 v priestoroch Národného osvetového centra
v Bratislave odborná porota v zložení: Mgr. Martin Kellenberger, Akad. mal. Marián Komáček a Mgr. Jana Kucejová hodnotili výtvarné práce, ktoré do krajského kola postupovej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022 prihlásili výtvarníci z celého Bratislavského kraja.
Do súťaže bolo prihlásených a doručených 318 diel od 115 autorov.
Odborná porota odporučila vystaviť 103 diel, z pomedzi ktorých ocenila 5 autorov
a čestné uznanie udelila ďalším 19 autorom a diela týchto autorov postupujú aj do predvýberu do celoštátneho kola.

Vyhodnotenie BA kraj.
 Zdroj: https://www.moska.sk/VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021


VERNISÁŽ Bratislavského krajského kola, 58. ročník Výtvarné spektrum 2021,
bude 8.júla 2021, 17:00 h
Pistoriho palác, Štefaniková 25, Bratislava - Staré mesto. 
Vernisáži bude predchádzať odborný seminár s porotou o 16.00h, na ktorom ste vítaní. 
Výstava potrvá do 31.júla 2021.


Vyhodnotenie Bratislavského krajského kola VS 2021

 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
      
     
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
      
      
 VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020
_______________________________________________________________________________

VERNISÁŽ - 57. ročník krajského kola Výtvarné spektrum 2020,
3.júl 2020, 17:00 h
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava - Staré mesto.
Podrobnejšie v pozvánke:
  
 
                                        


 

OZNÁMENIA PRIEBEHU OPATRENÍ VZHĽADOM NA SÚŤAŽ VS 2020 -
V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM. 

 


 PDF!!!klik!!! NOVÉ PROPOZÍCIE!!!NOVÉ ID. ŠTÍTKY!!!
 

Pridané: 20.1.2020
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019


 

VYHODNOTENIE CELOŠTÁTNEHO KOLA VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 TU

Autori z ANV v celoštátej súťaži:

Čestné uznanie:
Jozef Vrábel, 
Podvysoká, Žilinský kraj
• Staromestské námestie, akvarel
• Na námestí, akvarel

Vystavené diela:
Magdaléna Demetrovičová, 
Bratislaslava, Ba kraj • Tanec v záhrade, akryl
Edita Kallová, Modra, Ba kraj • Barbakan - strážne veže, akryl
Eva Nevická, Bratislava, Ba kraj • Zima v lesíku, akryl
Elena Povincová, Bratislava, Ba kraj • Karneval, akryl, fixky
Marta Rumanová, Bratislava, Ba kraj • Uluru - Červená skala, akvarel
Jozef Vrábel, 
Podvysoká, Žilinský kraj • Staromestské námestie, akvarel • Na námestí, akvarel                                                              

VERNISÁŽ 9.4.2019 Pistoriho palác - krajské kolo BA kraja 

          
   
             
    
          
 
               

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018


 

VYHODNOTENIE - VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 TU

autori ANV v celoštátnej súťaži:

vystavené dielo:
Edita Kallová, Modra, Bratislavský kraj • Smútok, pastel


vystavené dielo:
Pavol Polák, Bratislava, Bratislavský kraj • Komorná hudba, akryl

vystavené diela:

Jozef Vrábel, Podvysoká, Žilinský kraj • Verona – most cez rieku, akvarel; Verona – jedna z uličiek, akvarel 


 

VERNISÁŽ 4.5.2018 Zichyho palác - krajské kolo BA kraja 
                          
 
   
    
                       
    
 


 

Pozvánka na vernisáž - krajské kolo BA kraja

Vyhodnotenie - krajské kolo - Bratislavský kraj

 


 

Prihlasovacie tlačivá, identifikačné štítky, propozície - na stiahnutie.

    

viac na:
 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017


 

Propagačno-informačný plagát a pozvánka na výstavu z celoštátnej postupovej súťaže VS 2017.

    

Viac info: www.tnos.sk

Vyhodnotenie - Výtvarné spektrum 2017 TU
autori ANV v celoštátnej súťaži: 

vystavené dielo s ocenením:
Čestné uznanie: Jozef Mária Uher, in memoriam, Bratislava • Pod kopytami koní duní zem II; akryl


 vystavené dielo:
Agneša Vavrinová, Stupava, Bratislavský kraj  Dotyk múzy I, II; grafika

vystavené dielo:
Jozef Vrábel, Podvysoká, Žilinský kraj • Po daždi; akvarel