A. Pisárová 17.7.-31.7-2023 B.Bystrica

Univerzita tretieho veku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
17.7.2023 zahájila vernisážou výstavu diel študentov 4. ročníka odboru Kresba a maľba. 
Vystavovala aj naša členka Anna Pisárová. 

Výstava je nainštalovaná vo výstavnom priestore Mestskej radnice v Banskej Bystrici
a potrvá od 17. 7. do 31. 7. 2023. 
 

 
 
  

Foto © Anna Pisárová