Výstava 3 členiek ANV 21.9.19-10.1.2020

Výstava s názvom "Na šindli sa dobrých ľudí veľa zmestí" sa uskutočňuje v Modre, 
ktorej usporiadateľ je Moodra galéria, Štúrova ul. 68, Modra.
Organizátor a autor tohto výtvarného projektu je akad.sochár Viliam Loviška.
Táto výstava je špecifická tým, že diela sú stvárnené na drevených šindľoch profesionálnymi
i neprofesionálnymi umelcami, osobnosťami výtvarneho a kultúrneho života, zo Slovenska i zo zahraničia.
Zbierka šindľov sa vytvára už 8 rokov, postupne rastie a tento rok sa 
vystavuje cca 150 šindľov od rovnakého počtu umelcov. 

Na tejto výstave svoje práce na šindľoch vystavujú aj tri naše členky: 

Daniela Hrtková, Viera Pischová a Antónia Krištofičová.

Výstava potrvá od 21.9.2019 do 10.1.2020.

 
   
Viera Pischová a akad.sochár Viliam Loviška.