Anna Pisárová výst. B.B. 11.4..-24.4.22

Výstava obrazov absolventov 3. ročníka odboru kresba a maľba
Univerzity tretieho veku v UMB v Banskej Bastrici.

Jedným z vystavujúcich absolventov je naša členka 
Anna Pisárová.
Výstava sa nachádza v historickej budove Radnice mesta Banská Bystrica na námestí SNP.
Trvanie výstavy: 11.4. - 24.4.2022.

 
  

Foto © Anna Pisárová