Výstava 5 čl. ANV v SAV‚ 21.-23.6.2022

Pozvánka na charitatívnu výstavu obrazov "Na každom záleží" spojenú s dražbou.
Výťažok pôjde na pomoc matkám, študentom a vedcom, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko.
Na spoločnej výstave mnohých autorov sa podieľalo i päť členov ANV:
Eva Nevická, Viera Pischová, Milada Lengyelová, Silvia Wernerová a Jana Bartosiewiczová.
Vernisáž: 21. jún 2022, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.


 
  
   
      

 

Foto © Jana Bartosiewiczová