Eva Černoková‚ 21.4.-30.8.2022‚ ArtMix

Na spoločnej výstave ArtMix v BC Kerametal Office Gallery na Jašíkovej 2 v Bratislave
vystavovuje svoje obrazy aj naša členka Eva Černoková.

Výstava potrvá od 21.4. do 30.8.2022.

 
  


Foto © Eva Černoková