Eva Nevická výst. Brusel jan.-febr. 2019

Výstava obrazov v EESC v Bruseli od 21.1. do 8.2.2019 - autorka obrazov a členka našeho ANV - Eva Nevická
Evka Nevická svojou tvorbou reprezentovala aktivitu a tvorivosť ľudí vo vyššom veku.