Elena Povincová DK Vajnorská 21.5.2019

Vernisáž výstavy Výtvarného štúdia - "Farebné etudy".
Jednou z vystavujúcich je tiež naša členka ANV
Elenka Povincová.

                   
     
foto: Anna Franceová