Kniha a literatúra; apríl-jún 2019 Písek

Členovia Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov sa spolupodielajú svojimi obrazmi
na tématickej výstave diel v historickej budove mestskej knižnice v Písku.
Výstava potrvá od 26.apríla do 30.júna 2019.    
            

© Foto: Anna Pisárová a Andrej Rády