E.Černoková‚ 16.-24.9.2023 Benátky

Naša členka Eva Černoková sa zúčastila so svojim obrazom na spoločnej výstave v Benátkach 
v čase od 16. do 24. septembra 2023. Expozíciu obrazov bolo možné vidieť 
v historickej budove Grande di San Teodoro z obdobia barokového klasicizmu.

 

  
                

 

Foto © Eva Černoková