M.Lengyelová a St.Lantayová 7.5.2019

Milada Ledgyelová a Stanislava Lantayová - obe členky našeho Ateliéru (ANV) - 
sa svojimi prácami spolupodielali na spoločnej výstave artKLUB - OZ atre.via
v Pistoriho paláci - od 4.5.2019 do 25.5.2019.         
   
 
 
foto: Satnislava Lantayová

 


             
   
     
foto: Anna Franceová