Valéria Matoušová výst. B.B. 16.-29.5.22

Pozvanie na spoločnú výstavu obrazov, kde jedna z vystavujúcich autoriek
je naša členka 
Valéria Matoušová
Výstava trvá od 16.5. do 29.5.2022 a je nainštalovaná v Radnici na nám. SNP 1, Banská Bystrica.