Príroda a fantázia V.Pischová febr.2018

Jednou z troch autoriek obrazov výstavy je i členka našeho Ateliéru - Viera Pischová.
Letáčik k výstave: