L.Keszegh pri uvedení knihy AMA18.9.2020

Náš člen, pán Ľudovít Keszegh, dostal osobné pozvanie od spoluautorky nižšie uvedenej
knihy "AMA" a celoživotnej partnerky Júliusa Kollera Květy Fulierovej, na prezentáciu a uvedenie tejto knihy. Ako najstarší člen Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov, súčasne pamätník pôsobenia prvého lektora ANV Júliusa Kollera, tiež osobný známy pani Květy Fulierovej, sa na tomto podujatí zúčastnil.


The Július Koller Society srdečne pozýva na uvedenie knihy "AMA. Ľubomír Ďurček,
Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci".

"AMA" je prvé kritické spracovanie dlhodobej osvetovej činnosti Ľubomíra Ďurčeka (1948),
Květoslavy Fulierovej (1932) a Júliusa Kollera (1939-2007). Rozsiahla fotografická dokumentáciu spoločne
s výberom kľúčových textov predstavuje ich osobitý program pedagogického pôsobenia medzi amatérskymi výtvarníkmi v rokoch 1968 až 1998. Ako lektori pôsobili pod záštitou bratislavských obvodných kultúrnych stredísk. Kniha v slovenskom a anglickom jazyku je zostavená z doposiaľ nepublikovaných materiálov so zameraním na alternatívne metódy vzdelávania. Kultúrne situácie, iniciované Júliusom Kollerom, poukazujú na odhodlanie týchto autorov rozvíjať slobodne vlastný program, do ktorého rovnocenne zapojili účastníkov letných amatérskych sústredení. Nech táto publikácia motivuje súčasných mladých odborníkov k neprofesionalizmu a budúcich profesionálov k umeleckému amatérizmu.

Editor: Daniel Grúň
Texty: Ľubomír Ďurček, Květoslava (Květa) Fulierová, Daniel Grúň, Dagmar Gazdíková, Július Koller
Koncept: Květoslava Fulierová, Daniel Grúň
Grafický dizajn: Ľubica SegečováZdroj: https://novacvernovka.eu


 

  
    Po konzultácii s editorom ohľadne autorských práv budú doplnené niektoré fotografie z uvedenej publikácie.
(Admin)