12.11.2023 SK Vajnorská‚ zátišie

Nedeľa 12. november 2023 

- téma: zátišie realisticky /tancujúce predmety; voľnou technikou
+ mesto / symfónia/ voľnou technikou

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela

            
            

Foto © Anna Franceová