18.1.2020 DK Kramáre

Ateliérová činnosť 18.1.2020 pod vedením lektorky pani Marie Jesús Machek-Rivero
bola venovaná figurálnej tvorbe uhlíkom podľa 3D predlôh.
Lektorované hodiny odsponzoroval náš spolumaliar Jozef Vrábel.