13.-14.11.2021 DK Stromová Kramáre

Deň v Ateliéri 13.11.2021 pod vedením lektora akad.maliara Dušana Sekelu
bola venovaná starým uličkám, perspektíve i farebnosti.
Lektorované hodiny odsponzoroval náš bývalý spolumaliar neb. Jozef Vrábel.