16.12.2023 SK Vajnorská‚ strom

Sobota 16. december 2023 

- téma: strom realisticky/štylizácia. Vianočné posedenie ku koncu stretnutia.

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela

  
                         
 
   
   

Foto © Anna Franceová © Marie Kubiňová