17.12.2023. SK Vajnorská

Nedeľa 17. december 2023 

- téma: strom - 4 ročné obdobia, abstrakcia, voľná technika.
Prednáška: história umenia.

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela

  
                  

Foto © Anna Franceová