22.10.2023 SK Vajnorská figurálna komp.

Nedeľa 22. 10. 2023 - figurálna kompozícia voľnou technikou

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
 

        
             

 

Foto © Štefan Maťo © Viera Pischová