18.9.2023 ŠG Ostredková

18. 9. 2023 - tvorba skupiny ŠG Ostredková

 

Foto © Antónia Krištofičová