16.12.2017 Kramáre

Predvianočný ateliér na Stromovej - sviatočne i tvorivo 

                     
 

foto/video: © Anna Franceová