17.12.2022 SK Vajnorská

Zimná krajina voľnou technikou bola téma sobotného stretnutia,
v závere s malým vianočným posedením.

Lektor: akad.maliar Dušan Sekela

                   
    

Foto © Anna Franceová © Marie Kubiňová