15.-16.1.2022 DK Stromová Kramáre

Ateliér 15.1. a 16.1.2022 pod vedením lektora akad.maliara Dušana Sekelu
s témami: 1. štylizácia a abstrahovanie (zjednodušovanie kresby)
2. kompozícia a príprava plátna na maľbu

15.1.2022

    
          

16.1.2022

    
  
      

Foto © Anna Pisárová © Viera Pischová © Elena Povincová