12.2.2023 SK Vajnorská

Nedeľa - zátišie suchým pastelom.

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela

         
                   

Foto © Eva Černoková © Anna Franceová