14.1.2023 SK Vajnorská

Lazúrna maľba - technika a postup maľby starých majstrov.

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela

  
  
                
   
        

 

Foto © Eva Černoková © Anna Franceová