13.5.2023 SK Vajnorská

Sobota 13.5.2023 s témou FROTÁŽ;
odovzdanie Dekrétu Čestného člena ANV o.z. Eve Nevickej.

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela

              
       
                  

  
 

Foto © Eva Černoková © Anna Franceová © Viera Pischová