19.-20.3.2022 SK Vajnorská

Víkend už v priestoroch Malej sály v Stredisku kultúry Vajnorská 21.
Lektor: akad.mal. Dušan Sekela
Sobota 19.3.2022 - téma: abstraktná krajina. 
 

 
                   

Nedeľa 20.3.2022 - téma: miešanie farieb.

   
    


Foto © Eva Černoková © Marie Kubiňová © Anna Pisárová © Viera Pischová © Elena Povincová