25.9.2022 SK Vajnorská

Nedeľný ateliér s pokračujúcou témou mestských uličiek a perspektívy 
a prednáška z figurálnej kompozície, z hľadiska perspektívy figúr v priestore.

Lektor: akad. maliar Dušan Sekela