18.6.2023 SK Vajnorská

Téma: "Moja duša je kvet" - ornament, technika: akryl, pastel,...

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela

   
 
                

Foto © Anna Franceová