16.-17.10.2021 DK Stromová Kramáre

Činnosť v Ateliéri 16.10.2021 pod vedením lektora akad.maliara Dušana Sekelu
bola venovaná krajine, stvárneniu jej hĺbky s ohľadom na zmenu farebnosti.
Lektorované hodiny odsponzoroval náš bývalý spolumaliar neb. Jozef Vrábel. 
(Niekoľko ateliérových záberov aj zo 17.10.2021)

                            
                 

 

 

Foto © Anna Franceová, © Eva Černoková, © Petronela Plaskurová