15.2.2020 DK Kramáre

Ateliérová činnosť 15.2.2020 pod vedením lektorky pani Marie Jesús Machek-Rivero
bola venovaná opäť figurálnemu stvárneniu a kompozícii predmetov uhlíkom a pastelom podľa predlôh.
Lektorované hodiny odsponzoroval náš spolumaliar Jozef Vrábel.