25.9.2021 DK Stromová Kramáre

Činnosť v Ateliéri 25.9.2021 pod vedením lektora akad.maliara Dušana Sekelu
bola venovaná portrétu živých modelov.
Lektorované hodiny odsponzoroval náš bývalý spolumaliar neb. Jozef Vrábel.