23.10.2022 SK Vajnorská

Anatomické stvárňovanie ruky a ucha ceruzkou, uhlom ...  bolo témou
nedeľňajšieho stretnutia atrliéristov.

Lektor: akad.maliar Dušan Sekela

  
                    

Foto © Anna Franceová