18.5.2019 Kramáre

Oslava okrúhlych narodenín Števa Maťa v Ateliéri na Stromovej.                             
          

foto: © Eva Jankovičová